ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 25.08.2023 R.
ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 25.08.2023 R.

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni pola uprawnego z zasianymi roślinami pszenicy ozimej (odmiana Kariatyda) do prowadzenia badań polowych stymulatora wzrostu roślin w ramach projektu pt. „Stymulatory wzrostu i rozwoju roślin o działaniu indukującym odporności jako innowacyjny produkt do zastosowania w uprawie rolniczych roślin konsumpcyjnych”, który jest realizowany w ramach programu LIDER, nr LIDER13/0211/2022 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na okres sezonu wegetacyjnego 2023/2024 oraz na okres sezonu wegetacyjnego 2024/2025.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: emilia.frydrych@ppnt.poznan.pl do dnia 15.09.2023 r. 

Dodatkowych informacji udziela się pod adresem e-mail: emilia.frydrych@ppnt.poznan.pl oraz pod numerem telefonu: 61 827 97 04

ZAŁĄCZNIKI

Zapytanie oferrtowe wraz z załącznikami nr 1,2 oraz 3