zapytanie ofertowe z dnia 16.09.2022 roku – wyznaczenie stężenia toksycznego nowych induktorów odporności roślin w stosunku do komórek CaCO2
Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest wyznaczenie stężenia toksycznego nowych induktorów odporności roślin w stosunku do komórek CaCO2 – modelowych komórek do badania przenikalności substancji przez komórki nabłonka jelita oraz dostarczenie dzieła w postaci raportu z przeprowadzonych badań. Raport powinien zawierać analizę i interpretację wyników obejmujących doświadczenie wraz ze sformułowanymi wnioskami z przeprowadzonych badań w ramach projektu pt. „Nowe induktory odporności roślin oraz ich zastosowanie, jako innowacyjne podejście do ochrony roślin przed patogenami”, który jest realizowany w ramach programu „, który jest realizowany w ramach programu Team Tech (POIR.04/04.00-00-5BD9/17-00) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stanislaw.pawelski@ppnt.poznan.pl, pocztą lub osobiście w siedzibie Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PPNT, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań do dnia 01.10.2022.

Dodatkowe informacje będą udzielane pod adresem e-mail: stanislaw.pawelski@ppnt.poznan.pl lub pod numerem telefonu: +48 61 827 97 89

Załączniki: