Zapytanie ofertowe z dnia 15.09 – analiza i interpretacja wyników doświadczeń przeprowadzonych na cebulach tulipana
Zapytanie ofertowe 

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dzieła w postaci manuskryptu obejmującego analizę i interpretację wyników doświadczeń przeprowadzonych na cebulach tulipana w uprawie szklarniowej oraz przegląd literatury specjalistycznej w zakresie pozwalającym porównać uzyskane wyniki z innymi danymi dostępnymi w literaturze światowej, w zakresie badań w ramach projektu pt. „Nowe induktory odporności roślin oraz ich zastosowanie, jako innowacyjne podejście do ochrony roślin przed patogenami”, który jest realizowany w ramach programu Team Tech (POIR.04/04.00-00-5BD9/17-00) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stanislaw.pawelski@ppnt.poznan.pl, pocztą lub osobiście w siedzibie Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PPNT, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań do dnia 01.10.2022.

Dodatkowe informacje będą udzielane pod adresem e-mail: stanislaw.pawelski@ppnt.poznan.pl lub pod numerem telefonu: +48 61 827 97 89

Załączniki: