zapytanie ofertowe z dnia 15.09.2022 rok – przeprowadzenie doświadczenia na roślinach sałaty poddanych stresowi suszy oraz dostarczenie dzieła
Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doświadczenia na roślinach sałaty poddanych stresowi suszy oraz dostarczenie dzieła w postaci raportu z przeprowadzonych prób w komorze klimatycznej dotyczących działania badanych substancji. Raport powinien zawierać analizę i interpretację wyników obejmujących doświadczenie przeprowadzone w uprawie sałaty wraz ze sformułowanymi wnioskami z przeprowadzonych badań „, który jest realizowany w ramach programu Team Tech (POIR.04/04.00-00-5BD9/17-00) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stanislaw.pawelski@ppnt.poznan.pl, pocztą lub osobiście w siedzibie Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PPNT, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań do dnia 01.10.2022.

Dodatkowych informacji udziela adresem e-mail: stanislaw.pawelski@ppnt.poznan.pl pod numerem telefonu: +48 61 827 97 89

Załączniki: