Zapytanie ofertowe z dnia 14.07.2022
Zapytanie ofertowe z dnia 14.07.2022

Informujemy, że po rozpatrzeniu ofert przedstawionych do Zapytania ofertowego z dnia 14.07.2022 roku, zakończony został proces postępowania, w którym wybrana została oferta firmy PROBIS-Scientific Tomasz Pędziński z siedzibą na ul. Kasztanowej 25, 62-003 Biedrusko.

Informacja dotyczy ogłoszenia o dostarczeniu i uruchomieniu fabrycznie nowej lampy UV do przeznaczenia laboratoryjnego.