ZAPYTANIE OFERTOWE: Informacja o wynikach – zakup dostępu do bazy rynkowej

ZAPYTANIE OFERTOWE: Informacja o wynikach – zakup dostępu do bazy rynkowej

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 3 kwietnia 2017 roku dotyczące dostępu do bazy rynkowej w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” informujemy, że nie wpłynęła żadna oferta.

Informacja o wynikach zapytania ofertowego