ZAPYTANIE OFERTOWE: Informacja o wynikach – zakup dostępu do bazy patentowej

ZAPYTANIE OFERTOWE: Informacja o wynikach – zakup dostępu do bazy patentowej

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 8 maja 2017 roku dotyczące dostępu do bazy patentowej w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” informujemy, że nie wpłynęła żadna oferta.

Informacja o wynikach zapytania ofertowego