Zapytanie ofertowe dotyczące ogłoszenia o audycie z dnia 20.10.2021 r.

Informujemy, że Zamawiający po rozpatrzeniu ofert przedstawionych do Zapytania ofertowego nr 01/10/2021 z dnia 20.10.2021 zakończył postępowanie bez wyłonienia wykonawcy na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego.
Ogłoszenie dotyczy ogłoszenia o audycie z dnia 20.10.2021 r.