Zapytanie ofertowe – doradztwo opracowania metody oznaczenia substancji aktywnej

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dzieła w postaci doradztwa opracowania metody oznaczenia substancji aktywnej z grupy benzotiadiazoli oraz produktu rozpadu metodą LC-MS, a także walidacji tej metody w próbkach roślin tytoniu w ramach usługi doradczej w zakresie badań i rozwoju projektu pt. „Nowe induktory odporności roślin oraz ich zastosowanie, jako innowacyjne podejście do ochrony roślin przed patogenami”, który jest realizowany w ramach programu Team Tech (POIR.04/04.00-00-5BD9/17-00) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacje:

 

Publikacja ogłoszenia: 30.12.2019