Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu: „Indywidualne Plany InQbacji Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego nowym narzędziem wspierania firm w początkowej fazie działalności” finansowanego ze środków WRPO 2014 – 2020, poddziałanie 1.3.1, zapraszamy do składania ofert dotyczących wykonania i zakup oprogramowania pn.: „Serwis Dronowy WEB” zgodnego ze specyfikacją, opisaną w złączniku.

Bazując na załączonej specyfikacji serwisu, wykonanie przedmiotu zamówienia musi obejmować następujące elementy:

  •  warsztat mający na celu stworzenie makiety funkcjonalności typu high fidelity dla kompletnego serwisu opisanego w załączniku (w warsztatach powinien uczestniczyć projektant UX/UI, analityk biznesowy, programista (senior web developer) oraz przedstawiciel firmy – Beneficjenta Ostatecznego Programu Inqbacji),
  • projekt graficzny kompletnego serwisu (projekt powinien obejmować stworzenie komunikacji wizualnej marki, niezbędnej do powstania serwisu),
  • stworzenie landing page będącej stroną startową dla finalnej wersji serwisu.

 Termin realizacji zamówienia: do 22 grudnia 2020 r.

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na zakup wartości niematerialnej i prawnej nie więcej niż 18.000 zł netto (22.140 zł brutto).

 Warunkiem koniecznym jest podpisanie umowy zakupu na rzecz osoby trzeciej.

Kryteria wyboru: cena – 100%

Oferty (z terminem ważności nie krótszym niż 14 dni) prosimy składać na adres: anna.torz@ppnt.poznan.pl lub bezpośrednio w siedzibie FUAM, do poniedziałku 23 listopada 2020 r., do godz. 15.00.

Załącznik:

Specyfikacja serwisu web