Zapraszamy na spotkania z nauką w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”

Zapraszamy na spotkania z nauką w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”

FundacjaUAM_Zapraszamy na spotkania z nauką w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”„Uniwersyteckie Wykłady na Zamku” nawiązują do Wykładów Otwartych powadzonych przez pracowników ówczesnego Uniwersytetu Poznańskiego, który miał swoją siedzibę m.in. w obecnym Centrum Kultury Zamek.

Każdy cykl ma swój motyw przewodni. Wszystkie spotkania w ramach danego cyklu prezentują perspektywę poszczególnych dyscyplin naukowych w odniesieniu do przyjętego motywu. W pierwszej edycji prelegenci skupili się na różnych ujęciach wartości, w drugiej rozważano zagadnienia dotyczące dostrzegania i pokazywania niewidzialnego. W trzecim cyklu wykładowcy uniwersyteccy prezentowali podejścia różnych dyscyplin do tematu porządku, a w czwartym – absolutu.

Tym razem motywem przewodnim „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku” będzie BŁĄD. Czym jest w ujęciu poszczególnych nauk? Czy i dlaczego się zdarza, jakie są jego rodzaje, czy można go skorygować i kto może to zrobić? Czy błąd występuje w badaniach? Jakie jest oddziaływanie błędu spowodowanego lub dostrzeżonego w wyniku badań na inne dyscypliny naukowe?

Comiesięczne spotkania pozwolą uczestnikom spojrzeć na zagadnienie błędu z różnych perspektyw. Dowiemy się zatem czym jest błąd m.in. w rozumieniu filozofa, chemika, historyka, filologa.
Wykład inauguracyjny „Skazani na błąd?” wygłosi prof. dr hab. Roman Kubicki z Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych we wtorek 11 października o godzinie 18:00 w Holu Balkonowym Centrum Kultury Zamek. Spotkanie jest bezpłatne. Serdecznie zapraszamy.

***
Roman Kubicki, filozof kultury i sztuki, estetyk, profesor w Instytucie Filozofii UAM oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej UAP; autor książek: Interpretacja a poznanie. Studium z filozofii sztuki (1991), Zmierzch sztuki. Narodziny ponowoczesnej jednostki? (1995), Ani być, ani mieć. Trzy szkice z filozofii pamięci (2001), Pierścienie Gygesa (2005), Egzystencjalne konteksty dzieła sztuki. Studium z pogranicza estetyki i filozofii kultury (2013). Od 2012 roku jest Dyrektorem Instytutu Filozofii, a od 2015 roku członkiem Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.0303