ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SPOTKANIE Z CYKLU UNIWERSYTECKIE WYKŁADY NA ZAMKU: MIKOŁAJ KOPERNIK A ASTRONOMIA POZNAŃSKA
 Już 28 czerwca br., o godz. 18:00 w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, w Sali pod Zegarem, odbędzie się wykład pt.”Mikołaj Kopernik a astronomia poznańska”, który organizowany jest w ramach cyklu „Uniwersyteckie Wykłady na Zamku”.

Wykład wygłosi prof. dr hab. Edwin Wnuk.

550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika skłania do przypomnienia sylwetki wielkiego astronoma, jego genialnego dzieła, rangi jego osiągnięć naukowych. Podkreślenia jego dokonań, mających wpływ na rozwój poglądów na budowę świata, rozwój astronomii globalnej, w tym polskiej, ze szczególnym spojrzeniem na astronomię poznańską.

Osiągnięcia Kopernika w odniesieniu do teorii astronomów starożytnych, w tym powszechnie uznawanej przez ok. 1,5 tysiąca lat teorii Ptolemeusza, będą osią wykładu. Podczas spotkania poznamy także losy teorii heliocentrycznej Kopernika w kolejnych wiekach oraz główne idee jego dzieła „O obrotach”. Egzemplarz pierwszego wydania można oglądać na zamkowej wystawie „Nie to niebo”. Druga część wykładu będzie dotyczyć astronomii polskiej, w szczególności poznańskiej. Przypomniana zostanie sylwetka ks. Józefa Rogalińskiego i jego dzieła w zakresie rozwoju nauk przyrodniczych, w tym astronomii w Poznaniu. Wykład będzie okazją do zapoznania się z działalnością Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Poznańskiego, z jego pozycją naukową na tle astronomii krajowej, europejskiej i światowej. Usłyszymy o prowadzonych obecnie tam pracach badawczych.

prof. dr hab. Edwin Wnuk – astronom, profesor nauk fizycznych, specjalista w dziedzinie mechaniki nieba. Obecnie jest profesorem seniorem w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1996‒2016 był jego dyrektorem. Pracuje także na etacie eksperta w Polskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie. Jest członkiem Międzynarodowej Unii Astronomicznej, Komitetu Astronomii PAN oraz Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. W latach 2007‒2011 był prezesem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Jest autorem licznych opracowań naukowych opublikowanych w czasopismach międzynarodowych, a także popularyzatorem nauki, autorem m.in. tomu „Planeta Ziemia” wydanego w ramach „Wielkiej encyklopedii geografii świata” (1995).

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym z organizatorów wydarzenia.