Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2019/2020!

 

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2019/2020!

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:

  • Podanie
  • CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4
  • Wniosek o stypendium (formularze w załączeniu)
  • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularze w załączeniu)

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa, osoby zainteresowane składają dokumenty, wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta swoich wydziałów oraz Biur Szkół Doktorskich szkół dziedzinowych (termin złożenia dla studentów określa Wydział, dla doktorantów Szkoła Doktorska szkoły dziedzinowej).

Dziekani (w przypadku studentów) oraz Kierownicy Szkół Doktorskich (w przypadku doktorantów)  po przeprowadzeniu wstępnej selekcji, przesyłają zaopiniowane wnioski (maksymalnie po 2 wnioski studenckie z wydziału i 4 wnioski doktorantów ze szkoły dziedzinowej) do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka, w formie elektronicznej na adres e-mail Biura Rektora UAM olak@amu.edu.pl w terminie do 1 czerwca 2020 r.