Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka na rok akademicki 2022/2023!
Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka na rok akademicki 2022/2023!

Rozpoczął się nabór do tegorocznej edycji konkursu stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka. Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, posiadającym wybitne osiągnięcia naukowe oraz wykazującym się aktywnością na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pod uwagę brana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie
  • CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4
  • Wniosek o stypendium (formularz poniżej)
  • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz poniżej)

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta swoich wydziałów oraz Biur Szkół Doktorskich szkół dziedzinowych (termin złożenia dla studentów określa Wydział, dla doktorantów Szkoła Doktorska szkoły dziedzinowej).

Dziekani (w przypadku studentów) oraz Dyrektorzy Szkół Doktorskich (w przypadku doktorantów)  po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka w formie elektronicznej na adres e-mail prostudent@amu.edu.pl w terminie do 22 listopada 2022 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu 9 grudnia!

Wszelkich informacji dot. rekrutacji udziela:

Natasza Walewska-Hirsch

+48618294377

e-mail: nataha@amu.edu.pl

Załączniki do pobrania:

Oświadczenie dla studentów,

Wniosek dla studentów,

Wniosek dla studentów po angielsku,

Oświadczenie dla doktorantów,

Wniosek dla doktorantów,

Wniosek dla doktorantów po angielsku,

Regulamin stypendiów im. dr. Jana Kulczyka.

Program stypendialny jest realizowany we współpracy: Fundacja UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Kulczyk Foundation