XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny
XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

20 września br., w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczął się XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, organizowany przez środowisko Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Wydział Studiów Edukacyjnych UAM. Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem: „Przesilenie. Budujmy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami”. Nad przebiegiem organizacyjnym konferencji, czuwało natomiast Biuro Organizacji Konferencji PPNT. 

Zjazd jest kontynuacją tradycji organizowania regularnych spotkań naukowych polskiego środowiska pedagogicznego. Podczas przygotowywania koncepcji Zjazdu, organizatorzy kierowali się dwoma ważnymi dla pedagogikami założeniami. Pierwszym z nich jest przekonanie o trwałym osadzeniu edukacji we współczesnej kulturze. Osadzenie to sprawia, że teoretyczny namysł i empiryczne badania pedagogiczne muszą brać pod uwagę aktualny stan kultury w jej wymiarach globalnym, państwowym, lokalnym, a także w świecie życia każdej osoby i relacji międzyosobowych. Po drugie, organizatorzy pamiętali o społecznej misji pedagożek i pedagogów, wyrażającej się w zaangażowaniu na rzecz jednostek oraz grup stających wobec rozmaitych kulturowych wyzwań. Zaangażowanie to – w przypadku pedagogów – oznacza nic innego, jak zajęcie takiego stanowiska, które chroni godność człowieka, przyczynia się do jego rozwoju, a także buduje lepsze życie w nim i jego otoczeniu.

Podczas oficjalnego otwarcia Zjazdu, w imieniu Prof. dr hab. Hieronima Maciejewskiego – Prezesa Zarządu Fundacji UAM oraz Dyrektora PPNT, głos zabrała dr hab. Dominika Narożna, Członek Zarządu Fundacji UAM – Wyrażamy uznanie za podjęcie tak istotnej dyskusji o współczesnych problemach edukacyjnych. Jak najbardziej utożsamiamy się z „Budowaniem lepszego świata w sobie i między nami”. Przesilenie, zmęczenie, w wielu aspektach życia i międzyludzkich relacjach niewątpliwie rzutuje na naszą codzienność. Tym samym przekłada się to na kwestie pedagogiczne i edukacyjne”.

Szczegółowe informacje na temat konferecji dostępne są na stronie: zjazdpedagogiczny2022.pl

fot. Michał Kalet