Wyróżnienia dla naszego projektu

Miło nam poinformować, że projekt badawczo-wdrożeniowy Miło nam poinformować, że pn. „Nowe induktory odporności roślin oraz ich zastosowanie jako innowacyjne podejście do ochrony roślin przed patogenami” realizowany pod kierownictwem dr hab. inż. Marcina Śmiglaka z PPNT FUAM zdobywa coraz więcej nagród, wyróżnień i dyplomów.

Wśród nich między innymi:

  • Dyplom Ambasadora Polskiej Wynalazczości dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz  Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickieiwcza za projekt „Terpenowe ciecze jonowe, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie”,
  • Dyplom Inventions Geneva na Międzynarodowym Salonie Innowacji w Genewie
  • Dyplom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Serdecznie gratulujemy!