Znamy już laureatów tegorocznej Fund_Akcji. 7 marca wyłoniliśmy 13 projektów, które w sumie otrzymają 100 tysięcy złotych dofinansowania. Uroczysty finał konkursu Fund_Akcja, odbędzie się 20 marca o godz. 13:00 w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

W tym roku wpłynęło do PPNT Fundacji UAM 76 zgłoszeń do Fund_Akcji z niemal wszystkich wydziałów UAM oraz innych jednostek organizacyjnych. 86% wniosków stanowiły projekty zgłoszone przez studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu, a zaledwie 14% przez organizacje zrzeszające przedstawicieli środowiska akademickiego i działające na rzecz Uniwersytetu.

Najwięcej zgłoszonych projektów dotyczyło inicjatyw upowszechniających osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne lub organizacyjne UAM, takich jak konferencje, seminaria, warsztaty, wydawnictwa naukowe itp. W sumie wpłynęło 38 takich wniosków. Pozostałe dziedziny to:

  • Popularyzacja nauki lub przedsiębiorczości (25 wniosków),
  • Projekty kulturalne (10 wniosków) oraz
  • Rozwijanie współpracy nauki z gospodarką (3 wnioski).

Komisja Oceny Wniosków wzięła po uwagę kryteria takie jak: zgodność założeń danego projektu z celami statutowymi Fundacji, poparcie projektu przez władze dziekańskie
w rankingach obejmujących wszystkie projekty z danego wydziału, pozyskanie przez wnioskodawcę finansowania z innych źródeł i precyzyjne określenie przeznaczenia wnioskowanego dofinansowania.

Wierzymy, że dofinansowanie przyznane przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny  Fundacji UAM pozwoli Laureatom konkursu zrealizować wartościowe przedsięwzięcia, które w realny sposób przyczynią się do realizacji założonych celów. W ramach Fund_Akcji wspieramy inicjatywy popularyzujące naukę, nawiązujące współpracę na linii nauka-biznes, kulturalne oraz upowszechniające osiągnięcia aktywnej społeczności akademickiej.

W załączonym pliku przedstawiamy listę Laureatów, którym serdecznie gratulujemy!

Wszystkim, którym tym razem się nie powiodło, zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu FUND_AKCJA, o których będziemy informować na naszej stronie.

Lista Laureatów III edycji konkursu FundAkcji