WYDARZENIE: Wykład Uniwersytecki na Zamku w lutym wygłosi prof. dr. hab. Waldemar Łazuga

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na kolejne spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”, poświęcone w tym roku problemowi wolności. Prelekcja odbędzie się 13 lutego o godzinie 18:00 w Holu Balkonowym Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Waldemar Łazuga z Wydziału Historycznego UAM, a jego tytuł brzmi:

Po co komu wolność? O naszym i nie naszym do niej stosunku.

W rozwoju „pierwiastka wolności” prześcignęliśmy inne narody – pisał Lelewel. Czy rzeczywiście cechowało nas wyjątkowe „umiłowanie wolności”? I wyjątkowa niechęć do absolutyzmu oraz każdej postaci jedynowładztwa? Czy Rzeczpospolita szlachecka była pierwszym państwem demokratycznym? Czy przez nadużywanie wolności upadła? Czy wolność nieuchronnie prowadzi do anarchii? Czy Rosjanie i Niemcy maja zdolność do skupienia władzy w jednym punkcie, a my do jej rozpraszania? Czy wolność ma cechę narodową? Jak się ma wolność do rządności? Czy potrafiliśmy (i potrafimy) być rzeczywiście wolni?

 ***

Prof. dr. hab. Waldemar Łazuga  urodzony w Świdwinie,  ale od czasów studiów związany z Poznaniem. Tu na Wydziale Filozoficzno-Historycznym uzyskał z wyróżnieniem magisterium, doktorat i habilitację. Jest obecnie kierownikiem Zakładu Myśli i Kultury Politycznej w Instytucie Historii UAM, a także kierownikiem Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Szkolnej. Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Badacz dziejów Polski XIX i XX wieku oraz kultury politycznej. Jest autorem kilkunastu książek, w tym czterech podręczników  szkolnych do historii i ponad 200 artykułów. Wśród nich są monografie Ostatni stańczyk, Michał Bobrzyński – portret konserwatysty, Rządy polskie w Austrii. Gabinet Kazimierza hr. Badeniego (1895–1897), Gabriel Narutowicz. Pierwszy prezydent Rzeczypospolitej (wespół z Januszem Pajewskim), Znany – nieznany prezydent Poznania. Rzecz o Jarogniewie Drwęskim, Zrozumieć dzieje. Wiek XIXKalkulować… Polacy na szczytach c. k. monarchii. Popularyzator  i animator przedsięwzięć naukowych, ceniony dydaktyk. wieloletni dyrektor Centrum Studiów Otwartych UAM, jeden z pomysłodawców  i kierownik naukowego programu Encyklopedia Dziecięca Wielkopolan. Za swoją działalność wielokrotnie wyróżniany m.in. krzyżami kawalerskim i oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, laureat godności „Lider Pracy Organicznej” i statuetki „Honorowego Hipolita.