WYKŁAD UNIWERSYTECKI: Błędy w planowaniu kariery

Fundacja UAM_wyklad uniwersytecki na Zamku_luty2016Zapraszamy na piąte wystąpienie z cyklu „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku” poświęconego w tym roku problemowi błędu.

Spotkanie odbędzie się 14 lutego o godzinie 18.00 w Holu Balkonowym Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Magdalena Piorunek z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, a jego tytuł brzmi:

Czy można bezbłędnie zaplanować karierę zawodową?

Na karierę zawodową składa się szereg czynników: edukacja, doświadczania w pracy, zainteresowania, cechy charakteru, środowisko, z którego wywodzi się pracownik itp. Na to nakłada się również rzeczywistość społeczno-kulturowa, która wyznacza ramy planowania i realizowania karier zawodowych ludzi. Charakterystyka współczesnego rynku pracy związana z ogromną dynamiką i wielokierunkowością zmian, przyczynia się do konieczności wkalkulowania zarówno wielokrotnych wyborów edukacyjno-zawodowych w ciągu życia,  jak i ryzyka podejmowania błędnych decyzji. Nieustanny rozwój procesów technologicznych i automatyzacji gospodarki zmienia charakter pracy.

Planowanie kariery, zwłaszcza długodystansowe, wobec stale komplikującej się rzeczywistości kulturowej i gospodarczej staje się niezwykle trudne, a nawet najbardziej precyzyjne plany nie chronią nas przed zmianami, błędami, koniecznością stałego oraz elastycznego traktowania swojej obecności na rynku pracy. Wsparciem procesu planowania i realizowania kariery może być poradnictwo zawodowe, którego zadaniem jest pomoc jednostce w dokonaniu autodiagnozy, rozpoznaniu sytuacji na rynku pracy i namysł nad procesem dokonywania  edukacyjno-zawodowych wyborów.

***

Prof. dr hab. Magdalena Piorunek, jest prodziekanem ds. planowania i sprawozdawczości naukowej oraz współpracy z otoczeniem oraz kierownikiem Zakładu Poradnictwa Społecznego na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Główny nurt jej zainteresowań badawczych stanowi funkcjonowanie człowieka w kontekście pracy, kształtowanie i przebieg biografii/karier zawodowych na poszczególnych etapach życia człowieka, teoria i praktyka pomocy psychopedagogicznej i poradnictwa, kompetencje pomocowe w systemie oświaty. Jest autorką ponad stu publikacji, w tym kliku książek, oraz redaktorką prac zbiorowych. Profesor Magdalena Piorunek prowadziła prace w ramach wielu projektów badawczych, także we współpracy zespołów z Niemiec, Czech, Rosji i Polski. Brała też udział w licznych konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Wypromowała  5 doktorów i około 300 magistrów.