WYDARZENIE: Wykład Uniwersytecki na Zamku w marcu wygłosi prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

WYDARZENIE: Wykład Uniwersytecki na Zamku w marcu wygłosi prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na kolejne spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”, poświęconych w tym roku problemowi wiedzy. Najbliższa prelekcja odbędzie się we wtorek 12 marca o godzinie 18:00 w Sali Prób Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, a jego tytuł brzmi:

Fakty autentyczne, plotki i fake newsy. Antropologiczne spojrzenie na wiedzę.

Odwołujemy się do wiedzy, którą dysponujemy i którą zdobyliśmy w trakcie procesu edukacji. Ale czy tylko? Wszak codziennie jesteśmy narażeni na odbiór wielu informacji pochodzących z różnych źródeł. Czy wszystkie jesteśmy w stanie zweryfikować i znaleźć czas na chwilę refleksji nad nimi? Przyswajamy te informacje, ale czy je do końca przetwarzamy? Jak często podczas prowadzonych przez nas rozmów posługujemy się różnymi opowiastkami, anegdotami i zasłyszanymi plotkami po to, aby ubarwić naszą opowieść, zbudować dramaturgię, skupić uwagę rozmówców, uwiarygodnić naszą wypowiedź?

Wiedza potoczna, inaczej codzienna i powszechna, to suma naszych doświadczeń życiowych, którą każdy z nas konstruuje indywidualnie. Co się dzieje w momencie, kiedy nasze doświadczenie życiowe konstruujemy w oparciu o niesprawdzone źródła informacji, które nas wprowadzają w błąd? Po co są nam w życiu codziennym nieprawdziwe pogłoski i celowo upowszechniane fałszywe wiadomości? Na przykład o tym, jak są traktowane w stadzie stare wilki…

***

Prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska, etnolożka i instruktorka rękodzieła artystycznego. Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (prezeska Oddziału w Poznaniu) i Wielkopolskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Członkini redakcji czasopism „Przegląd Wielkopolski”, „Dziedzictwo kulturowe wsi” oraz redaktor naczelna serii „Atlas Polskich Strojów Ludowych”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 roku w dziedzinie „animacja i edukacja kulturalna”. Współautorka książki (wspólnie z Małgorzatą Fabiszak) Cmentarz, park, podwórko. Poznańskie przestrzenie pamięci (2018). Prowadzi badania terenowe na terenie Wielkopolski i Pomorza. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym, pamięcią indywidualna i zbiorową oraz edukacja regionalną. Interesuje się folklorem rozumianym jako formą komunikowania treści kultury.