WYDARZENIE: Wykład Uniwersytecki na Zamku w marcu wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Szydzisz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na kolejne spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”, poświęcone w tym roku problemowi wolności. Prelekcja odbędzie się 13 marca 2018 roku, o godzinie 18.00 w Holu Balkonowym Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Szydzisz, dyrygent Chóru Kameralnego UAM, a jego tytuł brzmi:

 Uwolnić głos!

Głos ludzki – ten zdumiewający instrument można kształcić doprowadzając go do szczytów doskonałości, rozwijając to, co jest nam dane przez naturę. Ale zaskakująco, nawet dla wybitnych śpiewaków, mówców, czy wreszcie zwykłych użytkowników głosu, wiele elementów tego instrumentu wymyka się ze świadomej kontroli, dowodząc złożoności procesu głosowego. A zatem, skąd wiemy, jak osiągnąć piękne brzmienie głosu? Jak powinien brzmieć chór, aktor czy mówca? Czy głos, którego używam dziś jest na pewno moim głosem? Przyjrzyjmy się różnym aspektom sztuki operowania głosem, by odkryć tajniki „uwalniania głosu”.

 ***

Prof. dr hab. Krzysztof Szydzisz – chórmistrz, muzykolog, specjalista z zakresu emisji głosu, logopeda, menedżer kultury. Jest dyrygentem Chóru Kameralnego UAM, z którym koncertował na pięciu kontynentach w ponad dwudziestu krajach, z nim zdobywał liczne laury na krajowych i międzynarodowych konkursach. Kieruje Zakładem Emisji Głosu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, jest wykładowcą na licznych warsztatach i kursach dla nauczycieli akademickich, logopedów i dyrygentów chóralnych oraz konsultantem wokalnym wielu zespołów chóralnych w Polsce i zagranicą. W kadencji 2012-2015 był konsultantem muzycznym „Europa Cantat”. Zasiada w jury krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych (m.in. „Legnica Cantat”, „Canti Veris Praga”, „IFAS Pardubice”, „Advent and Christmas Music Festival Praga”, „Folk Festival” w Bratysławie, „Tonen 2000”, „World Choir Games”, „European Music Festival for Young People – Neerpelt”, Międzynarodowego Konkursu Chóralnego „Per Musicam ad Astra” w Toruniu). Od 1998 r. pełni funkcję dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich Universitas Cantat w Poznaniu (http://www.cantat.amu.edu.pl/). Był kilkakrotnie wyróżniany jako osobowość artystyczna, m.in. Medalem Młodej Sztuki (1999) i nagrodą im. Jerzego Kurczewskiego (2013). W centrum jego zainteresowań naukowych znajduje się problematyka brzmienia głosu człowieka.