WYDARZENIE: Wykład Uniwersytecki na Zamku w maju wygłosi prof. dr hab. Marek Ziółkowski

WYDARZENIE: Wykład Uniwersytecki na Zamku w maju wygłosi prof. dr hab. Marek Ziółkowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na kolejne spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”, poświęconych w tym roku problemowi wiedzy. Najbliższa prelekcja odbędzie się we wtorek 14  maja o godzinie 18:00 w Foyer Teatru Animacji  w Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Marek Ziółkowski z Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM, a jego tytuł brzmi:

Zakłócenia i manipulacje transmisją wiedzy. Socjologia kłamstwa

Źródłem naszych informacji o świecie są w olbrzymiej większości przekazy otrzymywane na różne sposoby od innych ludzi, poprzez codzienne rozmowy, sformalizowane zapisy czy Internet. Te przekazy są źródłem wiedzy pewnej, ale i mniej lub bardziej zmiennych opinii, fałszywych przekonań i stereotypów.

Poszczególne fazy procesu transmisji wiedzy (źródła wiedzy nadawcy – subiektywne przekonania nadawcy  – przekaz nadany przez nadawcę – przekaz odebrany i zrozumiany przez odbiorcę – informacje zaakceptowane przez odbiorcę) podlegają zarówno przypadkowym zakłóceniom, jak i celowym manipulacjom. Wśród tych ostatnich najważniejsze są: naiwne powielanie nieprawdy, umyślne kłamstwa, tworzenie fałszywych autorytetów, narzucanie poglądów przymusem czy indoktrynacją, niedopuszczanie do dialogu.

Kłamstwo pojęte jako świadome i intencjonalne udzielanie przez nadawcę informacji niezgodnych z jego subiektywnymi przekonaniami występuje nie tylko w propagandzie, grze wywiadów, polityce czy dyplomacji, ale i w życiu codziennym. Ma ono różne formy, metody i funkcje społeczne, nie tylko czysto negatywne, ale czasami również pozytywne. Analizą jego społecznego funkcjonowania zajmuje się socjologia kłamstwa.

 ***

Prof. dr hab. Marek Ziółkowski –  socjolog, absolwent Marcinka, profesor w Instytucie Socjologii UAM, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Wykładał m.in. w USA, Francji i Australii. Autor ponad 200 publikacji, w tym takich monografii jak: Znaczenie – interakcja – rozumienie (1981), Wiedza – jednostka – społeczeństwo (1989), Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego (2000), Teoria socjologiczna a transformacja społeczeństwa polskiego (2015). Jest też współautorem książek: Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna (1976), Jednostka wobec władzy (1994), Mentalność Polaków (2003).

Był m.in. przewodniczącym Komitetu Socjologii PAN, wiceprzewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego, senatorem RP i wicemarszałkiem Senatu, konsulem honorowym Francji w Poznaniu, ambasadorem w Maroku. Oficer Legii Honorowej i Orderu Zasługi (Francja), komandor Orderu Króla (Belgia), wielkiego krzyża Orderu Alawitów (Maroko).