WYDARZENIE: Wykład Uniwersytecki na Zamku w listopadzie wygłosi prof. dr hab. Paweł Wiliński z Wydziału Prawa i Administracji UAM

WYDARZENIE: Wykład Uniwersytecki na Zamku w listopadzie wygłosi prof. dr hab. Paweł Wiliński z Wydziału Prawa i Administracji UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na drugie spotkanie w kolejnym cyklu „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”, poświęconym w tym roku problemowi wiedzy. Prelekcja odbędzie się we wtorek 20 listopada o godzinie 18:00 w Sali Prób Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Paweł Wiliński z Wydziału Prawa i Administracji UAM, jego tytuł brzmi:

Cena wiedzy, czyli pierwszy paradoks prawa

Stosowanie prawa i korzystanie z niego to nieustająca walka o dostęp do wiedzy. Wiedza jest bowiem, a przynajmniej powinna być, podstawą wszelkich decyzji, ustaleń i rozstrzygnięć związanych ze stosowaniem prawa.

Wiedza o prawie potrzebna jest każdemu z nas. Ma znaczenie, gdy zawieramy umowę sprzedaży mieszkania, umowę o pracę, gdy jesteśmy wezwani w charakterze świadka, gdy stajemy się ofiarami przestępstwa, czy oskarżonymi. Sposób tworzenia, redagowania, interpretacji i stosowania przepisów prawa nie służy jednak ich zrozumieniu. Można odnieść wrażenie, że jest wręcz przeciwnie. Wiedza pozornie dostępna staje się hermetyczna. Im mniej jednak możliwe wydaje się poznanie i zrozumienie prawa, tym bardziej wymuszane jest posłuszeństwo wobec niego.

Wiedza o faktach potrzebna jest natomiast organom egzekwującym prawo – urzędom skarbowym, prokuraturze, policji, sądom. Dla jej zdobycia korzystają z różnorakich instrumentów, nie stroniąc od tych, których stosowanie jest dolegliwe dla adresatów. Areszty wydobywcze, kontrole, podsłuchy, postępowania wyjaśniające- to środki, których instrumentalne wykorzystanie staje się sposobem wymuszenia wiedzy.

Oba te zjawiska będą przedmiotem analizy. Pokazują one dobitnie, że cena (nie)wiedzy o prawie oraz koszty jakie ponosimy za zdobycie wiedzy w prawie ciągle rosną.

***

Prof. dr hab. Paweł Wiliński – kierownik Katedry Postępowania Karnego UAM, sędzia Sądu Najwyższego, sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2010–2012 oraz 2015–2016). W latach 2000–2017 r. zatrudniony w Trybunale Konstytucyjnym, od 2010 r. wicedyrektor Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego w latach 2009–2015, członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego (2009–2012, od 2017 r.), członek Kolegium Redakcyjnego „Palestry”, „Forum Prawniczego”, międzynarodowej rady naukowej „Archivio Penale”. Dorobek naukowy obejmuje ok. 200 publikacji. Do jego zainteresowań naukowych należą prawo karne procesowe, prawo konstytucyjne, międzynarodowe prawo karne.