WYDARZENIE: Wykład Uniwersytecki na Zamku w kwietniu wygłosi prof. dr hab. Przemysław Czapliński

WYDARZENIE: Wykład Uniwersytecki na Zamku w kwietniu wygłosi prof. dr hab. Przemysław Czapliński 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na siódme spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku” poświęconych w tym roku problemowi wolności. Prelekcja odbędzie się we wtorek 17 kwietnia o godzinie 18.00 w Holu Balkonowym Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Przemysław Czapliński z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, a jego tytuł brzmi:

Wolność bez równości? Literatura wobec konfliktów społecznych

Po zmianie władzy w roku 2015 wśród wyjaśnień pojawiło się stwierdzenie: „Wolność nam się udała, tylko z równością coś nie wyszło”. Autor tego stwierdzenia oddzielił dwie podstawowe wartości społeczeństwa nowoczesnego, sugerując, że mogą one istnieć osobno. Jak doszło do izolacji? Jaką rolę odegrała w tym kultura? I jakie pomysły na ponowne połączenie wolności z równością można znaleźć w kulturze?

***

Prof. dr hab. Przemysław Czapliński –  historyk literatury XX i XXI wieku, eseista, tłumacz, krytyk literacki; współtwórca Zakładu Antropologii Literatury (UAM, Poznań), kierownik specjalności krytycznoliterackiej. Przedmiotem jego badań jest literatura (polska) i problemy późnej nowoczesności. Jest autorem ponad dziesięciu książek, w tym  Polska do wymiany (2009), Resztki nowoczesności (2011), Poruszona mapa (2016), redaktorem tomów zbiorowych – m.in.  Nowoczesność i sarmatyzm (2011), Literatura ustna (2011), Kamp. Antologia przekładów (współredaktor: Anna Mizerka; 2013) oraz kuratorem wielu cyklów dyskusyjnych, m.in. „Moc truchleje. Debaty o polskim katolicyzmie” (Centrum Kultury Zamek, Poznań), „Boskie narracje. O wierze, religii i bogach rozmowy z pisarzami” (Teatr Polski, Poznań 2015/2016); „Bioklasy: segregacje i sojusze” (Warszawa 2016). „Nie-boskie narracje. O lęku i gniewie” (Teatr Polski, Poznań 2016/2017), „Prognozowanie teraźniejszości” (UAM, Poznań 2016/2017). Wykładowca gościnny wielu uczelni zagranicznych (Niemcy, Belgia, Francja, Wielka Brytania, Węgry, USA). Laureat nagród: im. L. Frydego (1997), Fundacji im. Kościelskich (1998), im. Kazimierza Wyki (2004), im. Jana Długosza (2017). Członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk.