WYDARZENIE: Wykład Uniwersytecki na Zamku w kwietniu wygłosi prof. dr hab. Grzegorz Schroeder

 

WYDARZENIE: Wykład Uniwersytecki na Zamku w kwietniu wygłosi prof. dr hab. Grzegorz Schroeder

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na kolejne spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”, poświęconych w tym roku problemowi wiedzy. Najbliższa prelekcja odbędzie się we wtorek 9 kwietnia o godzinie 18:00 w Sali Prób Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Grzegorz Schroeder z Wydziału chemii UAM, a jego tytuł brzmi: 

Chemia – podejście naukowca, a oczekiwania i poglądy społeczeństwa

„Chemia tworzy substancje z nowymi właściwościami, tworzy świat”. To sformułowanie włoskiego filozofa nauki prof. Evandro Agazii’ego najpełniej opisuje relacje pomiędzy efektami pracy chemików, a obawami i oczekiwaniami społeczeństwa wobec nowych związków oraz materiałów chemicznych.

Chemicy tworzą nowe materiały niewystępujące w środowisku naturalnym. Wszystkie substancje chemiczne posiadają właściwości wynikające z ich budowy i struktury, dlatego każdy pierwiastek lub związek chemiczny wpływa na środowisko, w jakim występuje.

Odpowiedzialne obchodzenie się z produktami chemicznymi i wiarygodne testowanie ich działania na otoczenie jest niezbędne w czerpaniu korzyści z osiągnięć chemii.

***

Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder – chemik, kierownik Zakładu Chemii Supramolekularnej na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W latach 2002-2008 Dziekan Wydziału Chemii UAM. Na podstawie bazy Wab of Science jest autorem lub współautorem 341 prac indeksowanych w tej bazie. Prace te były cytowane ponad 2600 razy. Jest autorem lub współautorem 12 książek wydanych z zakresu chemii. Jego zainteresowania badawcze obejmują tematykę chemii supramolekularnej, chemii analitycznej oraz badanie wpływu chemikaliów na środowisko naturalne. Obecnie prowadzi badania nad syntezą i zastosowaniem nieorganiczno-organicznych nanomateriałów hybrydowych, z  elektywnymi receptorami molekularnymi. Od wielu lat współpracuje z przemysłem chemicznym, instytutami branżowymi, gminami oraz małymi i średnimi firmami, zajmującymi się produkcją chemikaliów i utylizacją odpadów. W swoich poglądach jest przekonany o wiodącej roli chemii w rozwoju cywilizacji, w tym tak ważnym dla współczesnego świata procesie realizacji idei zrównoważonego rozwoju.