WYDARZENIE: Wykład Uniwersytecki na Zamku w czerwcu wygłosi prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak

Wykład_czerwiec

WYDARZENIE: Wykład Uniwersytecki na Zamku w czerwcu wygłosi prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na ostatnie w tym roku spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku” poświęconych problemowi wolności. Prelekcja odbędzie się we wtorek, 12 czerwca o godzinie 18.00 w Holu Balkonowym Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak z Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych UAM, a jego tytuł brzmi:

Poczucie wolności jako kontrolowana halucynacja mózgu człowieka

Źródłem poczucia wolności jest aktywność ludzkiego mózgu. Zmysł moralny, którego częścią jest moduł wolności, wyewoluował około pół miliona lat temu na skutek zmian technologicznych w społecznościach ówczesnych przodków człowieka. Dzięki powiększeniu kory przedczołowej, zwłaszcza w obszarze bieguna czołowego mózgu, ludzie stali się nie tylko bystrzejsi, ale po raz pierwszy moralnie odpowiedzialni za świat, który tworzyli. Aksjologia będąca częścią biologicznej natury człowieka zmienia standardowe relacje między etyką i moralnością. Ta pierwsza przestaje determinować tę drugą, a jedynie wprowadza korekty do obszaru moralnych decyzji. Ewolucyjna historia mózgu człowieka zostanie zestawiona z logiką jego funkcjonowania. Mózg jest maszyną testującą alternatywne hipotezy wyjaśniające rzeczywistość, czyli diagnozującą świat na podstawie dostępnych sensorycznych pobudzeń. Poczucie wolności jest bowiem złożonym stanem emocjonalnym, konstruowanym przez mózg w oparciu o pojęcie wolności i biologiczne uczucia będące wskaźnikiem balansu energetycznego ciała.

***

Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak – kognitywista, biolog, doktor habilitowany filozofii, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kształtowania mózgu człowieka pod wpływem bodźców środowiskowych. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), neurodydaktyką i problematyką brainfitness. Ma w dorobku dłuższe pobyty badawcze na uniwersytetach w Niemczech (Kilonia), Szkocji (Edynburg) i USA (Berkeley). Autor i współautor pięciu monografii naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów.