WYDARZENIE: Wykład Uniwersytecki na Zamku w czerwcu wygłosi prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

 

WYDARZENIE: Wykład Uniwersytecki na Zamku w czerwcu wygłosi prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zaprasza na ostatnie w tym roku spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”, poświęconych problemowi wiedzy. Prelekcja odbędzie się we wtorek 11 czerwca o godzinie 18:00 w Sali Prób w Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a jego tytuł brzmi: 

Jak wiedza o cukrzycy może poprawić zdrowie społeczeństwa?

Cukrzyca to choroba metaboliczna, wynikającą z niedoboru bezwzględnego lub względnego insuliny. Ta tylko słodka z nazwy choroba jest pandemią XXI wieku. Na świecie ponad 420 mln populacji cierpi z powodu cukrzycy – w Polsce liczba chorych wynosi około 3 mln. W ostatnich trzech dekadach nastąpił ponad trzykrotny wzrost liczby chorych, a prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych 20 lat przekroczy 600 mln na całym globie!

Cukrzyca to problem zdrowotny, doprowadzający wielu chorych do kalectwa z powodu przewlekłych powikłań schorzenia oraz przedwczesnego zgonu. Co 6 sekund na świecie umiera osoba z powodu cukrzycy i jej powikłań, a co druga z nich ma mniej niż 60 lat.

Cukrzyca, a przede wszystkim jej przewlekłe powikłania, to także ogromny problem społeczny i ekonomiczny. Potrzeba wiedzy oraz chęci, aby ją pokonać. Potrzeba najpierw poznania i zdefiniowania czynników sprawczych, będących złożoną konstrukcją przyczynowo-skutkową, powiązaną z postępem cywilizacyjnym i zleniwieniem fizycznym człowieka.

Ta wiedza o czynnikach sprawczych choroby oraz jej powikłaniach to fundament działań prewencyjnych prowadzących do szybszego, aktywnego wykrywania choroby, a także zapobiegania jej negatywnym następstwom. Wiedza i umiejętności dobrej terapii osób dotkniętych chorobą, a także profilaktyka, to szansa na zdrowsze i dłuższe życie.

 

Prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz – specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na naturalnej historii cukrzycy i patomechanizmu przewlekłych powikłań, insulinoterapii z wykorzystaniem nowych technologii, cukrzycy i sportu. Wychowanka prof. Bogny Wierusz-Wysockiej i prof. Henryka Wysockiego, W 2002 roku odbyła staż naukowy w Diabetes Trial Unit w Oxfordzie. Jest autorką i współautorką ponad 200 pełnotekstowych publikacji, 10 monografii oraz 60 rozdziałów do podręczników. Od 1994 roku członek European Association for the Study of Diabetes (EASD), od 2011 r. członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, od 2016 r. przewodnicząca Zespołu ds. Zaleceń klinicznych PTD aktualizowanych i publikowanych corocznie, od 17 maja 2019 roku prezes PTD. Propagatorka aktywności fizycznej, współorganizator I Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży w Piłce Nożnej oraz I i II Mistrzostw Polski MTB Kolarzy z Cukrzycą, sama uprawiająca kolarstwo górskie, zawodniczka grupy MedBike team.