WYDARZENIE: Projektowanie efektywnych instrumentów wsparcia mśp

WYDARZENIE: Projektowanie efektywnych instrumentów wsparcia mśp

Przedstawicieli administracji publicznej i instytucji otoczenia biznesu z Wielkopolski, których działalność koncentruje się na rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw zapraszamy na kolejne spotkanie mające na celu rozwój narzędzi wspierania biznesu. Wydarzenie odbędzie się 13 września (środa) o godz. 10.00, w siedzibie Fundacji UAM (Poznański Park Naukowo-Technologiczny) przy ul. Rubież 46 w Poznaniu.

Celem warsztatu jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą skutecznie wspierać startupy, jak również dojrzałe firmy z potencjałem innowacyjnym, bazując na zidentyfikowanych problemach oraz inspirując się dobrymi praktykami z instytucji w Europie. W trakcie spotkania będziemy projektować programy wsparcia, które mają pomagać firmom dojrzałym efektywnie wdrażać innowacje, a startupom zdobywać umiejętności potrzebne we wszystkich aspektach prowadzenia biznesu.

Zachęcamy do udziału w warsztacie, który będzie inspiracją do wdrażania nowych, bądź ulepszania istniejących sposobów wsparcia przedsiębiorstw. Spotkanie jest również okazją do integracji instytucji wspierających biznes z Wielkopolski.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić on-line formularz zgłoszeniowy do 10 września.

ZAPISZ SIĘ

Program wydarzenia:

13 września 2017, Poznań, ul. Rubież 46, bud. H, sala 154

  • 09:45-10:00 – Rejestracja i kawa na dobry początek
  • 10:00-10:20 – Wprowadzenie (Cele warsztatu, rozgrzewka do pracy kreatywnej)
  • 10:20-10:40 – Specyfikacja instrumentu wsparcia MSP- weryfikacja wstępnego dokumentu
  • 10:40-11:50 – Prezentacja dobrych praktyk i ich analiza
  • 11:50-12:40 – Burza mózgów w celu wypracowania pomysłów na usprawnienie instrumentu wsparcia MSP i ocena pomysłów
  • 12:40-13:20 – Lunch & networking
  • 13:20-14:20 – Tworzenie koncepcji instrumentu
  • 14:20-14:50 – Walidacja wypracowanych koncepcji oraz identyfikacja potencjalnych barier ich wdrożenia
  • 14:50-15:00 – Podsumowanie i dalsze kroki

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: Kamila Dobek, tel. 61 827 97 57, e-mail: kamila.dobek@ppnt.poznan.pl; Małgorzata Piotrowicz, tel. 61 827 97 57, malgorzata.piotrowicz@ppnt.poznan.pl

Warsztat jest częścią międzynarodowego projektu ESSPO, którego jesteśmy liderem.