WYDARZENIE: Popularyzujemy wyniki badań archeologicznych

WYDARZENIE: Popularyzujemy wyniki badań archeologicznych

Centrum Archeologiczne Fundacji UAM oraz Instytut Prahistorii UAM zapraszają na III Międzynarodowe warsztaty archeologiczne Ceramika – główne źródło do poznania przemian kulturowych w środkowoeuropejskim Barbaricum, które odbędą się w dniach 27-29 września 2017 na Wydziale Historycznym oraz Wydziale Chemii UAM.

Materiał ceramiczny stanowi najpowszechniejsze źródło odkrywane na stanowiskach archeologicznych. Podczas warsztatów archeolodzy będą przyglądać się różnym sposobom opisu i klasyfikacji ceramiki – w szczególności tym, które wynikają z zastosowania nowoczesnych metod badawczych, będących efektem nieustannie rozwijającej się współpracy archeologii z naukami ścisłymi.

Planowane trzecie już warsztaty ceramiczne, mają zatem pozwolić na swobodną dyskusję nie tylko nad problemem kulturowo-chronologicznej identyfikacji ceramiki naczyniowej obecnej w epoce żelaza w Europie Środkowej, ale także jej konkretnego wykorzystania, możliwego znaczenia tak poznania ekonomiki, jak i struktury ówczesnych społeczeństw. Uczestnicy będą odpowiadać na pytanie, jakie metody badawcze w najpełniejszy sposób eksponują cechy materiału ceramicznego, które mogłyby zostać uznane za niezależne czynniki definiujące odmienności, mogące stać się podstawą dla weryfikacji stosowanych aktualnie podziałów kulturowo-chronologicznych społeczności środkowoeuropejskiego Barbaricum. Dyskusja prowadzona w oparciu o materiał empiryczny, powinna dać szansę uzyskać konstruktywną krytykę źródeł, w sposób praktyczny falsyfikując prezentowane założenia badawcze.

Na tej podstawie wyzwaniem będzie próba wypracowania nowoczesnego sposobu opracowania ceramiki naczyniowej, uwzględniającego interdyscyplinarne studia nad środkowoeuropejskim garncarstwem ostatnich wieków starej i pierwszych wieków nowej ery.

Warto również nadmienić, że Fundacja UAM dofinansowała opublikowanie referatów i materiałów zaprezentowanych podczas drugiej odsłony warsztatów ceramicznych, które odbyły się w 2015 r. w Poznaniu. Promocja książki pt. Settlements Pottery of the pre-Roman Iron Age in Central European Barbaricum – new research perspectives, pod redakcją Andrzeja Michałowskiego, Mileny Teski, Przemysława Niedzielskiego i Marka Żółkiewskiego, rozpocznie tegoroczne spotkanie.

Wśród współorganizatorów wydarzenia znajdują się – Centrum Archeologiczne Fundacji UAM, Instytut Prahistorii UAM, Institut für Prähistorische Archäologie Freie Universität z Berlina, Zespół badań nad schyłkiem starożytności Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, Zakład Chemii Analitycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, EXC TOPOI Berlin

Szczegóły spotkania http://archeo.amu.edu.pl/warsztaty2017/