WYDARZENIE: Miliony za pomysły! Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – szkolenie

WYDARZENIE: Miliony za pomysły! Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – szkolenie

Jesteś naukowcem i masz pomysł na przełomowe badania? Jeśli potrzebujesz pieniędzy na zrealizowanie swoich pomysłów badawczych – zapraszamy na szkolenie ułatwiające pozyskanie finansowania!

11 października odbędzie się warsztat „Miliony za pomysły! Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na twórcze i nowatorskie pomysły badawcze”.
Zapraszamy na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Minus, do Sali Senatu, przy ul. H. Wieniawskiego 1.

Zapisz się na szkolenie

Na warsztaty zaproszeni są naukowcy, posiadający co najmniej od 2 lat stopień doktora z pomysłem na interdyscyplinarny projekt, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzący do ważnych odkryć i przełomowych wyników. W trakcie spotkania przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

  • zasady ubiegania się o granty ERC, rodzaje grantów
  • dokumentacja konkursowa, kryteria oceny wniosków
  • jak napisać wniosek z sukcesem?
  • praca nad wnioskiem
  • jak ważny jest dorobek naukowy i pomysł na projekt?
  • polscy naukowcy i ich pomysły na tle europejskich badaczy

Warsztaty organizowane są przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE działający przy Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM.

Zdjęcie: freepik,com