WYDARZENIE: Grudniowy Wykład Uniwersytecki na Zamku

Fundacja UAM, Centrum Kultury „Zamek” oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na drugie spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku” poświęcone w tym roku problemowi wolności.  Wykład wygłosi prof. dr hab. Robert Pietrzak z Wydziału Chemii UAM, a jego tytuł brzmi:

O wolności i zobowiązaniach językoznawcy

12 grudnia 2017, godz. 18:00

Hol Balkonowy CK Zamek

Jak rozumieć WOLNOŚĆ z perspektywy badacza języka i języków? Czy i jak bronić WOLNOŚCI i praw językowych ? Czy językoznawcy tkwią w lingwistycznych klatkach? Czym jest europocentryzm w językoznawstwie? Czy możliwe i czy wskazane jest językoznawstwo zaangażowane? Prelekcja będzie próbą odpowiedzi na te zasadnicze pytania, a ponadto zastanowimy się nad problemem nowych paradygmatów i celów badań językoznawstwa w kontekście wymierania języków.

Wykład wygłosi Prof. UAM dr hab. Tomasz Wicherkiewicz, językoznawca, socjolingwista, badacz (również terenowy) mniejszości językowych, języków i kultur mniejszości. W swych badaniach interesuje się polityką językową, planowaniem językowym, prawem i prawodawstwem dotyczącym języków, dokumentacją i rewitalizacją języków zagrożonych.  Jest wykonawcą wielu międzynarodowych projektów, niezależnym ekspertem międzynarodowych instytucji i organizacji zajmujących się językami mniejszości i językami zagrożonymi. Kieruje Pracownią Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami na Wydziale Neofilologii UAM.