WYDARZENIE: „Czy CO2 powinien być wolny?”. Zapraszamy na Wykład Uniwersytecki na Zamku

WYDARZENIE: „Czy CO2 powinien być wolny?”. Zapraszamy na Wykład Uniwersytecki na Zamku

Stwierdzenia typu: wolność prasy i innych środków społecznego przekazu, czy też wolność twórczości artystycznej, są czymś normalnym, wielokrotnie powtarzanym i ugruntowanym w społeczeństwie. Czy tak samo jest w przypadku wolności badań naukowych i wolności nauczania w naukach ścisłych? Czy w chemii, gdzie wszystko przebiega według ściśle określonych praw i reguł, istnieje wolność?

Fundacja UAM, Centrum Kultury „Zamek” oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na drugie spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku” poświęcone w tym roku problemowi wolności.  Wykład wygłosi prof. dr hab. Robert Pietrzak z Wydziału Chemii UAM, a jego tytuł brzmi:

Czy CO2 powinien być wolny, tak jak chce natura?

Prelekcja odbędzie się 14 listopada o godzinie 18:00 w Holu Balkonowym Centrum Kultury „Zamek”

Wolność w chemii nie dotyczy choćby przemian substancji, będących rezultatem odpowiednich praw, w wyniku których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki. Wolność dotyczy po pierwsze możliwości dokonywania wyborów spośród wszystkich dostępnych opcji, aby otrzymać, scharakteryzować i zastosować jak najlepiej służący społeczeństwu nowy materiał. Po drugie, i chyba najważniejsze, wolność pozwala na dogłębne poznanie wszystkich dobrych i złych właściwości składników otaczającego nas świata i zakomunikowanie o tym każdemu, aby mógł dokonać wolnego wyboru i wypracować własne zdanie.

Z punktu widzenia chemika, a nie ekologa, polityka czy ekonomisty, przedstawiony zostanie także problem efektu cieplarnianego, zwanego też efektem szklarniowym, który jest naturalnym procesem zachodzącym w przyrodzie, wpływającym na temperaturę powierzchni Ziemi i atmosfery. Może właśnie CO2 powinien być wolny, tak jak chce natura? Spotkanie będzie miało na celu pokazanie i zastanowienie się, czy globalne ocieplenie klimatu w XX w., jest skutkiem gospodarczej działalności człowieka, przejawiającej się przede wszystkim emisją do atmosfery produkowanego CO2, uważanego za głównego winowajcę zmian klimatu. A co, jeśli jest inaczej?

 

***
Prof. dr hab. Robert Pietrzak jest absolwentem Wydziału Chemii UAM i z tą uczelnią związał swoją karierę zawodową. Tu uzyskał stopień doktora nauk chemicznych,  doktora habilitowanego nauk chemicznych, a także tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. Kieruje grupą badawcza w Pracowni Chemii Stosowanej. Prowadzi badania w zakresie technologii chemicznej, chemii i technologii węgla i materiałów węglowych, adsorpcji oraz ochrony środowiska. Jest autorem i współautorem ponad 250 prac naukowych  (w tym ponad 110 znajduje się na liście filadelfijskiej), ma w dorobku liczne wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W roku 2017 prof. Robert Pietrzak za cykl prac, dotyczących wykorzystania i zastosowania materiałów węglowych oraz polimerowych w ochronie środowiska, a także za promocję w kraju i na świecie środowiska chemicznego Poznania, otrzymał prestiżową Nagrodę Naukową Miasta Poznania.