Wszechświat i materia – wykłady na Zamku
Wykład o w ramach cyklu „Wszechświat i materia” organizowany jest w Centrum Kultury ZAMEK. Jest częścią projektu „Uniwersyteckie Wykłady na Zamku”.

28 listopada o godzinie 18.00 na Scenie pod Zegarem wystąpi doktor  Bartosz Naskręcki z Wydziału Matematyki i Informatyki. Wygłosi wykład pod tytułem „Na barkach gigantów – sztafeta pokoleń w Poznańskiej Szkole Matematycznej”.

Uniwersyteckie Wykłady na Zamku to cykliczne, otwarte spotkania przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób. Wykłady organizują wspólnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuFundacja Uniwersytetu im. Adama MickiewiczaCentrum Kultury ZAMEKMuzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.