WYDARZENIE: Współorganizujemy międzynarodową konferencję EHPRG 2017

WYDARZENIE: Współorganizujemy międzynarodową konferencję EHPRG 2017

Od 3 do 8 września 2017 r. światowa elita naukowców zajmujących się zagadnieniami wysokich ciśnień spotka się w Poznaniu podczas European High Pressure Research Group (EHPRG) Meeting. Wydarzenie współorganizowane jest przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i naszą Fundację.

EHPRG jest jedną z najważniejszych konferencji dla naukowców wykorzystujących w swoich badaniach wysokie ciśnienie. Celem konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń i wyników badań, integracja naukowców różnych dziedzin, a także poznanie innowacji i wysokociśnieniowego sprzętu badawczego. Wydarzenie łączy przedstawicieli środowiska naukowego i przedsiębiorców. Dzięki technologiom wysokociśnieniowym otrzymuje się nowe materiały niezbędne do zaawansowanych technologicznie urządzeń mechanicznych (supertwarde elementy) i w optoelektronice (GaN). Wysokie ciśnienia odgrywają kluczową rolę w wielu gałęziach przemysłu wydobywczego i chemicznego, otwierają nowe możliwości przemysłu chemicznego i spożywczego, na przykład do stosowanej już w Japonii bezpiecznej konserwacji żywności, co stanowi nowy kierunek zielonej i sprzyjającej środowisku naturalnemu chemii.

Obecna 55. edycja konferencji odbędzie się po raz pierwszy w Poznaniu i po raz trzeci w Polsce. EHPRG 2017 organizowane jest na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Weźmie w niej udział ok. 200 naukowców z całego świata. Będą mieli okazję wysłuchać 5 wykładów plenarnych i dziesiątków wystąpień zaplanowanych w 26 sesjach tematycznych.

Wśród najbardziej znanych badaczy z tej dziedziny, w Poznaniu wykłady wygłoszą m.in. Ho-Kwang Mao, Natalia Dubrovinskaia, Chris Michiels, Elena Boldyreva czy Przemysław Dera.

Wydarzenie objęte jest patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezydenta Poznania.

Fundacja UAM jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na www.ehprg2017.org.