Współorganizujemy konferencję ECOSERV 2023
W dniach 14-16 września odbywa się konferencja ECOSERC 2023, którą we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza organizuje Biuro Organizacji Konferencji PPNT. 

Będące częścią Parku Biuro Organizacji Konferencji czuwa nad przebiegiem organizacyjno-logistycznym tego wydarzenia.

Przedmiotem projektu ECOSERV-POL jest rozpoznanie i ocena usług świadczonych przez główne typy ekosystemów w Polsce w ujęciu aplikacyjnym.

Szczegółowa wiedza naukowa przekazana w trakcie 3-dniowej konferencji jest też ważna z perspektywy rozpoczynających się działań w projekcie Life After Coal, którego celem jest nie tylko dążenie do zmiany klimatycznej, lecz także świadoma edukacja o zachodzących zmianach.