WMI Talks – porozmawiajmy o AI

 

WMI Talks – porozmawiajmy o AI
„WMI Talks” – inicjatywa Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, to jeden ze zwycięskich projektów V edycji konkursu Fund_Akcja. Wydarzenie skierowane było do studentów studiów I i II stopnia, m.in. ze specjalności Sztuczna Inteligencja. W wydarzeniu online wzięło udział również grono uczestników spoza uczelni.

Podczas wydarzenia odbyło się 10 prelekcji przeprowadzonych przez specjalistów z polskich i zagranicznych uczelni oraz organizacji, m.in. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Stanforda, firmy Samsung, Capgemini i PCSS. Dzięki temu, uczestnicy wydarzenia mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy technicznej z zakresu praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji. Organizatorzy wydarzenia zadbali również o to, aby dwie prelekcje skierowane były na rozwój umiejętności miękkich, które są coraz bardziej cenione w świecie IT. Natomiast w przerwach od prelekcji, uczestnicy mieli możliwość rozmowy i wymiany doświadczeń z zaproszonymi gośćmi, m.in. z firm partnerskich Capgemini i STX Next.

fot. archiwum organizatora