Władze Dziekańskie UAM z wizytą w PPNT FUAM
19 PAŹDZIERNIKA NA TERENIE POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE WŁADZ DZIEKAŃSKICH WSZYSTKICH WYDZIAŁÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. SPOTKANIE ZOSTAŁO POŚWIĘCONE KWESTIOM MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY UAM Z PPNT FUAM NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I RELACJI Z OTOCZENIEM.

 

Celem spotkania było przybliżenie głównych obszarów działalności Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, wśród których znalazły się: działalność statutowa na rzecz UAM (m.in. programy stypendialne, zajęcia dydaktyczne, popularyzacja nauki),  prowadzenie Centrów Badawczychdziałalność badawczo-rozwojowa (m.in. realizacja prac doktorskich i magisterskich na terenie PPNT, wspólna realizacja projektów badawczych, współpraca z biznesem), transfer technologii i ścieżki komercjalizacjiprofesjonalna organizacja konferencji naukowych oraz rozwój kluczowych dla społeczności UAM kompetencji przyszłości (m.in. wsparcie w kształceniu doktorantów).

W spotkaniu udział wzięły nie tylko Władze Dziekańskie wszystkich wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale także prof. dr hab. Michał Banaszak – Prorektor UAM ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką.

Oprócz wymiany poglądów na tematy związane ze współpracą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z PPNT FUAM, Władze Dziekańskie UAM miały również możliwość przyjrzenia się infrastrukturze badawczej Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.