Wizyta Władz Rektorskich UAM – perspektywy współpracy

W poniedziałek, 14 września br. na terenie Poznańskiego Parku Naukowo- Technologicznego Fundacji UAM odbyła się wizyta Władz Rektorskich UAM. Celem spotkania było określenia nowych obszarów współpracy.

Podczas spotkania podsumowano działalność statutową Fundacji UAM na rzecz UAM oraz omówiono wspólne płaszczyzny działalności:

 • Działalność badawczo-naukowa.
 • Realizacja prac doktorskich i magisterskich na terenie PPNT (10 prac doktorskich zostało zakończonych, a dalsze 8 + 2 doktoraty wdrożeniowe są w toku).
 • Wspólna realizacja projektów badawczych.
 • Wspólny dorobek publikacyjny i patentowy – podwójna afiliacja.
 • Poszukiwanie innych możliwości biznesowych na wzór Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego.
 • Wspólne prowadzenie Centrów Badawczych UAM.
 • Współpraca z otoczeniem gospodarczym. Przedstawienie potencjału PPNT w zakresie pobudzania przedsiębiorczości na uczelni oraz badania potencjału wdrożeniowego dorobku naukowego i wskazanie ścieżek komercjalizacji.
 • Kompetencje przyszłości dla społeczności UAM. Wsparcie w kształceniu doktorantów z zakresu umiejętności miękkich (coaching/mentoring, projektowanie innowacji, przedsiębiorczość) oraz z pisania wniosków/grantów indywidualnych do programów krajowych i międzynarodowych.
 • Bezpłatna pomoc Regionalnego Punktu Kontaktowego w aplikowaniu o projekty Horyzont 2020.
 • Działalność statutowa na rzecz UAM. Programy stypendialne, Fund_Akcja oraz popularyzacja nauki poprzez współpracę z Laboratorium Wyobraźni.
 • Relacje z otoczeniem społecznym. Kompleksowa organizacja konferencji i wydarzeń naukowych przez Biuro Organizacji Konferencji PPNT. Zintensyfikowanie współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów UAM.

W dyskusji JM Rektor oraz Prorektorzy wskazali, iż mile widzianym obszarem do współpracy byłaby oferta skierowana dla przedstawicieli nauk humanistycznych. Ponadto PPNT jest postrzegany jako instytucja wspierająca i pobudzająca interdyscyplinarne projekty.

Na koniec spotkania Prof. dr. hab. Tadeusz Wallas podziękował Zarządowi Fundacji UAM za wsparcie organizacyjne oraz finansowe prazy organizacji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

W spotkaniu uczestniczyli:

Przedstawiciele UAM

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – Rektor UAM

prof. dr hab. Michał Banaszak – Prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką, Szkoła Nauk Ścisłych

prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk – Prorektor ds. nauki, Szkoła Nauk o Języku i Literaturze

prof. dr hab. Zbyszko Melosik – Prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym, Szkoła Nauk Społecznych

prof. UAM dr hab.Tadeusz Wallas – Prorektor ds. kadr i rozwoju

prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski – Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Szkoła Nauk Humanistycznych

prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek – Prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów, Szkoła Nauk Przyrodniczych, Szkoła Doktorska UAM

prof. dr hab. Joanna Wójcik – Prorektor ds. studenckich i kształcenia

 

Przedstawiciele PPNT FUAM

Prof. UAM dr hab. Jacek Guliński – Prezes Zarządu FUAM, Dyrektor PPNT

Prof. dr hab. Hieronim Maciejewski – Wiceprezes Zarządu, Z-ca Dyrektora PPNT

Justyna Cięgotura – Członek Zarządu, Z-ca Dyrektora PPNT

dr Dominika Narożna – Członek Zarządu, Menedżer ds. współpracy z otoczeniem

Katarzyna Prętnicka – Członek Zarządu, Dyrektor operacyjny FUAM

dr Justyna Adamska – Kierownik Działu Komunikacji

Joanna Bosiacka-Kniat – Kierownik Działu Innowacji i Przedsiębiorczości, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE