Wielkopolscy przedstawiciele nauki w Brukseli

Wielkopolscy przedstawiciele nauki w Brukseli

6 i 7 listopada w Brukseli odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli wielkopolskiego środowiska naukowego. Wizyta była okazją do rozmów nt. europejskiej polityki badań i innowacji, a także możliwości finansowania projektów w nowym programie ramowym po 2020 roku. Wśród uczestników wyjazdu był prof. Jacek Guliński, Prezes Zarządu Fundacji UAM.

Oprócz licznych spotkań z przedstawicielami międzynarodowej społeczności naukowców i akademików, wyjazd dał szanse wzięcia wzięcia udziału w konferencji „Kształtowanie wpływu społecznego europejskich badań: polityki, strategie, finansowanie” zorganizowanej w Brukseli przez Województwo Wielkopolskie w partnerstwie z trzema europejskimi sieciami zrzeszającymi uniwersytety: UNICA, SGroup oraz Compostela Group.

Konferencja ta, w której udział wzięli również przedstawiciele Komisji Europejskiej, było okazją do podjęcia tematu wspierania rozwoju i innowacji w ramach przyszłego europejskiego programu ramowego (FP9), a także do poruszenia kwestii zaangażowania uniwersytetów i jednostek naukowo-badawczych w życie społeczności lokalnych. W trakcie dyskusji zgodzono się, że istotne znaczenie ma zwiększanie społecznego wpływu badań naukowych i innowacji.

W wyjeździe studyjnym uczestniczyli rektorzy wszystkich poznańskich uniwersytetów. Obecność wśród nich prof. Gulińskiego to nie tylko podkreślenie znaczenia PPNT Fundacji UAM jako ważnej jednostki naukowej na mapie Poznania, ale także okazją do zaprezentowania praktycznego podejścia do innowacji, jakie cechuje prowadzony przez Fundację Park.

Organizatorem wyjazdu było Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. Więcej informacji o wizycie można znaleźć na stronie www organizatora.