Zapraszamy do obejrzenia seminarium online z laureatami naszego konkursu „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce”, podczas którego poznamy odpowiedzi na następujące pytania:  Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy planowaniu własnego potencjału naukowego? Co motywuje naukowców do komercjalizacji wyników badań? Jakiego wsparcia z zewnątrz potrzebują naukowcy? Jak skutecznie popularyzować swój dorobek naukowy?

Laureaci podjęli również debatę na tematy związane z niszami rynkowymi w branży IT, chemią i jej wpływie na ochronę środowiska, budowie smart city, a także porozmawiali o różnicach między innowacjami społecznymi a innowacjami technologicznymi.

 Webinarium dostępne tutaj

Pierwsza edycja konkursu „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce” została zainicjowana w 2019 roku, czyli w Jubileuszowym Roku 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Laureaci konkursu to naukowcy UAM, którzy w latach 2009-2019 włożyli realny wkład w życie miasta i regionu, tym samym wpływając na jego rozwój naukowy, kulturalny, społeczny oraz gospodarczy. Zdobywcy otrzymali nagrody pieniężne o łącznej sumie 100 000 złotych.

 W internetowym spotkaniu udział wzięli laureaci I edycji konkursu: Prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Prof. dr hab. Robert Pietrzak z Wydziału Chemii UAM, a także Prof. UAM dr hab. Jacek Łukasz Pyżalski z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentował Prof. dr hab. Michał Banaszak – Prorektor ds. Cyfryzacji i Współpracy z Gospodarką, natomiast przedstawicielami Fundacji UAM byli: Dr hab. Jacek Guliński – Prezes Fundacji UAM i dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Prof. dr hab. Hieronim Maciejewski – Wiceprezes Fundacji UAM oraz zastępca dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, a także Dr hab. Dominika Narożna i Katarzyna Prętnicka – członkinie Zarządu Fundacji UAM.

Jesienią odbędzie się kolejna edycja konkursu. Tym razem jednak, nagrodzeni zostaną pracownicy uniwersytetu, którzy swoją pracą potrafią pokazać, że są dobrym przykładem relacji: dobry uczony i człowiek, który realizuje zadania we współpracy lub na rzecz uniwersytetu, a przy tym – dla dobra gospodarki i społeczeństwa, które nas otacza. Gala odbędzie się w październiku, a laureaci otrzymają dwie nagrody o łącznej sumie 50 tysięcy złotych.