We współpracy z nami naukowcy z UAM łatwiej skomercjalizują wyniki badań

.

We współpracy z nami naukowcy z UAM łatwiej skomercjalizują wyniki badań

Możliwe, że od dziś wynalazki poznańskich naukowców łatwiej trafią „pod strzechy”. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podpisał właśnie umowę z Fundacją UAM, według której łatwiej będzie komercjalizować wyniki badań oraz szerzej wspierać innowacyjne inicjatywy doktorantów, doktorów i profesorów UAM!

4 stycznia 2018 roku Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki i Prezes Zarządu Fundacji UAM prof. Jacek Guliński podpisali Porozumienie ramowe o współpracy między Fundacją im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To efekt wieloletniej kooperacji, który określa konkretne obszary działań, inwestycji, realizujących cele statutowe Fundacji UAM.

„Liczymy, że będzie to ważne narzędzie do wprowadzania na rynek wyników pracy naukowców UAM. Chodzi o to, byśmy jak najwięcej czerpali z prac prowadzonych na jednym z najlepszych uniwersytetów w kraju” – podkreśla prof. Jacek Guliński, Prezes Zarządu Fundacji UAM.

Wprowadzanie na rynek wyników prac naukowych odbywać się będzie przede wszystkim za pośrednictwem prowadzonego przez naszą Fundację najstarszego w Polsce parku naukowo-technologicznego. Poznański Park Naukowo-Technologiczny stanie się więc areną testów i eksperymentów, które mają sprawić, że wyniki badań naukowców z UAM łatwiej przechodzić będą z uniwersytetu do codziennego życia.

„Nowy rok zatem systematyzuje współpracę między Fundacją UAM a UAM, co pozwoli w pełni wykorzystać ogromny potencjał obu instytucji i podjąć wiele nowych, rozwojowych, korzystnych inicjatyw (…). Wierzymy, że zawarte Porozumienie odświeży i zdynamizuje idę, która od samego początku przyświecała Fundacji UAM, a była to misja wspierania gospodarki poprzez transfer technologii oraz twórcze łączenie nauki z biznesem” – podkreśla Rektor UAM, profesor Andrzej Lesicki.