Uruchamiamy program stypendialny dla sportowców UAM

Ruszamy z rekrutacją do programu stypendialnego przeznaczonego dla sportowców reprezentujących Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w rozgrywkach na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem formularza elektronicznego, w którym należy umieścić osiągnięcia sportowe z ostatnich dwóch lat akademickich poprzedzających złożenie wniosku. W przypadku tegorocznych wnioskodawców będą to tytuły zdobyte w roku 2016/2017 oraz 2017/2018.

Do każdego osiągnięcia musi być dołączony skan dokumentu poświadczającego osiągnięty sukces (dyplom, zaświadczenie, certyfikat itp.). Oprócz tego do wniosku należy dodać:

  • Zaświadczenie potwierdzające status studenta UAM – można je uzyskać w dziekanacie wydziału UAM odpowiedniego dla kierunku studiów;
  • Zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Klubie Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego UAM – po taki dokument należy zgłosić się bezpośrednio do Klubu;
  • Zaświadczenie Klubu Uczelnianego AZS UAM o osiągnięciach sportowych zgłoszonych przez Wnioskodawcę w formularzu zgłoszeniowym – wzór takiego zaświadczenia należy pobrać z formularza, wypełnić oraz uzyskać podpis Prezesa Klubu Uczelnianego AZS UAM;
  • Opinię trenera bądź opiekuna sekcji sportowej Klubu Uczelnianego AZS UAM.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania stypendiów sportowych. Na zgłoszenia czekamy do 16 kwietnia br.!

W przypadku pytań merytorycznych związanych z osiągnięciami lub wymaganymi zaświadczeniami prosimy o kontakt z Panem Damianem Lisieckim, wicedyrektorem Szkoły Wychowania Fizycznego  i Sportu ds. sportowych, 61 829 64 02, damian.l@amu.edu.pl.

W przypadku trudności technicznych dotyczących formularza zachęcamy do kontaktu z Agnieszką Miką, agnieszka.mika@ppnt.poznan.pl, 61 827 97 64.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ELEKTRONICZNY