WYDARZENIE: Uroczysta sesja naukowa poświęcona prof. Marcińcowi, założycielowi Fundacji UAM

WYDARZENIE: Uroczysta sesja naukowa poświęcona prof. Marcińcowi, założycielowi Fundacji UAM

Na terenie Wydziału Chemii UAM odbywa się 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 21. września, na terenie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, znajdującego się na Kampusie Morasko, w ramach Zjazdu PTCh, odbyła się uroczysta sesja naukowa poświęcona prof. Bogdanowi Marcińcowi. W sesji, obok Jubilata, uczestniczył Rektor UAM w latach 2008-2016, prof. Bronisław Marciniak, Dziekan Wydziału Chemii UAM, prof. Henryk Koroniak oraz Prezes Fundacji UAM, Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM, prof. Jacek Guliński.

Profesor Marciniec w tym roku obchodzi jubileusz 75-lecia. Jest światowym autorytetem w dziedzinie chemii krzemoorganicznej i katalizy metaloorganicznej (współtworzył nową dyscyplinę wiedzy – katalizę metalonieorganiczną). Wydał 15 książek (w tym dziewięć po angielsku) i 380 publikacji, ma też ponad 170 patentów i zgłoszeń, oraz 42 opracowania technologiczne. Ponad 20 lat temu prof. Bogdan Marciniec zainicjował i doprowadził do uruchomienia pierwszego w Polsce parku naukowo-technologicznego. Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM już od 20 lat wspiera młode przedsiębiorstwa w innowacyjnym działaniu i pomaga wdrażać wyniki badań w gospodarce. Dziś PPNT był współorganizatorem sesji poświęconej prof. Marcińcowi.

Wśród prelegentów znaleźli się między innymi prof. J. Chojnowski, prof. P. Sobota, prof. A. Pietrzykowski czy prof. A.M. Trzeciak. Poruszano tematy związane z syntezą, modyfikacją i ceramizacją mikrosfer polisiloksanowych, cykloarylowaniem i cykloizomeryzacjami nienasyconych związków fosforoorganicznych czy chemią cyklpentadienylowych związków niklu.

Uczestnicy spotkania otrzymali jubileuszową monografię poświęconą 75-leciu Jubilata, wydaną przez Fundację UAM.

20160921_sesja_B_Marciniec 01_mini.jpg20160921_sesja_B_Marciniec_02_mini.jpg20160921_sesja_B_Marciniec_03_mini.jpg20160921_sesja_B_Marciniec_04_mini.jpg20160921_sesja_B_Marciniec_05_mini.jpg