UNIWERSYTECKIE WYKŁADY NA ZAMKU „ŻYCIE WE WSZECHŚWIECIE”
UNIWERSYTECKIE WYKŁADY NA ZAMKU
Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest współorganizatorem kolejnej edycji Wykładów uniwersyteckich na Zamku.  Zachęcamy do udziału w drugim już wykładzie z cyklu, który odbędzie się
12 kwietnia br., o godz. 18:00, w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (Sala pod Zegarem).

 

Już 12 kwietnia odbędzie się wykład prof. UAM dr hab. Wojciecha Dimitrowa. Głównym tematem jego badań oraz publikacji są układy podwójne zaćmieniowe gwiazd. Prof. Dimitrow prowadzi wykłady z zakresu spektroskopii, planet pozasłonecznych oraz modelowania układów podwójnych zaćmieniowych. Jest członkiem Międzynarodowej Unii Astronomicznej oraz autorem publikacji z zakresu astrofizyki gwiazdowej w czasopismach o międzynarodowym zasięgu.

Podczas spotkania w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Profesor przybliży temat Życia we Wszechświecie.

Jest to niezwykle pasjonujące zagadnienie!

W ostatnich dwóch dekadach odkryto około pięciu tysięcy planet pozasłonecznych. Są one bardzo różnorodne, a warunki na niektórych z nich mogłyby sprzyjać powstaniu życia. Ten obszar astronomii szybko się rozwija, powstają nowe dedykowane instrumenty oraz metody badawcze. Pierwsze wyniki badań atmosfer planet pozasłonecznych ukazują ich skład chemiczny. Tego typu analizy mogą być wykorzystane przy poszukiwaniu śladów życia.

W Układzie Słonecznym też są miejsca potencjalnie sprzyjające życiu. Na przykład w oceanie pod pokrywą lodową satelity Jowisza Europą lub pod powierzchnią Marsa. Innym kierunkiem badań jest poszukiwanie sygnałów od pozaziemskich cywilizacji drogą radiową. Do tego celu wykorzystywane są istniejące radioteleskopy lub budowane są dedykowane instrumenty. Ciekawe również są badania ziemskich ekstremofili, czyli organizmów żyjących w warunkach niesprzyjających. Pokazują one odporność i możliwości adaptacyjne żywych organizmów, potrafią one przetrwać w szerokim zakresie temperatur i ciśnień a nawet w otwartej przestrzeni kosmicznej.

Zachęcamy do udziału, a poniżej załączamy zdjęcia z ostatniego zorganizowanego wykładu, podczas którego swoją prelekcję wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Michałowski. 

Uniwersyteckie wykłady na Zamku to cykliczne otwarte spotkania przeznaczone dla zaineresowanych osób. 

Wykłady organizują wspólnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Centrum Kultury ZAMEK, Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.