WYDARZENIE: Uczciliśmy jubileusz Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego


FundacjaUAM_Uczciliśmy jubileusz Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego21 października 2016r. w siedzibie Fundacji UAM odbył się jubileusz 15-lecia działalności Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego. Wydarzenie zgromadziło na sali osoby, które przyczyniły się do powstania PLR i do jego licznych sukcesów oraz tych, którzy od wielu lat współpracują z Laboratorium.

Wśród najważniejszych gości, którzy zabierali głos, byli:

  • prof. Marek Nawrocki, Prorektor UAM ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
  • prof. Bogdan Marciniec, który pełnił funkcję Prezesa Fundacji UAM w momencie powstania Laboratorium
  • prof. Tomasz Goslar, kierownik Laboratorium Radiowęglowego od momentu jego uruchomienia
  • przedstawiciele instytucji, które od lat współpracują z PLR, m.in.: prof. Hanna Koćka-Krenz z Instytutu Prahistorii UAM, prof. Jacek Kabaciński z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, prof. Marzena Szmyt z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu czy prof. Andrzej Wyrwa z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Wydarzenie było nie tylko okazją do podsumowania dotychczasowych sukcesów Laboratorium, ale również bliższego przyjrzenia się jego pracy, gdyż na zakończenie programu na gości czekało zwiedzanie z oprowadzaniem.

***

Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe to unikatowa w skali kraju jednostka, która bada wiek próbek archeologicznych metodą izotopu węgla 14C z użyciem akceleratorowej spektrometrii mas. Przez kilkanaście lat działalności PLR przebadało ponad 80 000 przedmiotów, w tym rogi renifera, ceramikę, papier, malowidła ścienne, mumie czy tkaniny pochodzące sprzed tysięcy lat. Z usług Laboratorium korzystają najbardziej znane instytucje naukowe z całego świata.