Szukamy innowacyjnych pomysłów biznesowych! Zgłoś swój do Funduszu Zalążkowego PPNT Fundacji UAM

Szukamy innowacyjnych pomysłów biznesowych! Zgłoś swój do Funduszu Zalążkowego PPNT Fundacji UAM

Fundusz Zalążkowy PPNT Fundacji UAM poszukuje pomysłodawców, którzy planują opracowanie oraz rozwój nowoczesnych produktów i usług w obszarze: chemii, biotechnologii, a także technologii informatycznych i komunikacyjnych. Rekrutacja trwa do 17 marca 2017 r.

Kogo poszukujemy?
– Poszukujemy pomysłodawców, planujących opracowanie i rozwój nowoczesnych produktów lub usług w obszarze: chemii, biotechnologii oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych. – tłumaczy Katarzyna Wlaź z funduszu zalążkowego PPNT – Czekamy na zgłoszenia przede wszystkim od tych przedsiębiorców i naukowców, którzy planują prowadzenie własnego biznesu, znają uwarunkowania rynkowe, są świadomi konkurencji i jej mocnych stron, mają predyspozycje do podjęcia działań w skali globalnej, a przede wszystkim pracują nad zupełnie nowymi rozwiązaniami i w tym celu poszukują inwestora.

Jak pracujemy?
Wybrane pomysły będą rozwijane od momentu zdefiniowania wstępnych założeń, dotyczących przyszłego funkcjonowania biznesu, poprzez intensywną współpracę z koordynatorami i ekspertami (m.in. z obszaru finansów, prawa własności intelektualnej i transferu technologii), aż do określenia kluczowych założeń finansowych i biznesowych przedsięwzięcia.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o utworzeniu spółki celowej, pomysły zostaną poddane weryfikacji rynkowej, dzięki współpracy z największymi firmami branżowymi. Pozytywna reakcja ze strony rynku da zielone światło do pracy nad rozwojem biznesu przy współudziale kapitału inwestora.

Oprócz wsparcia doradczego i niezbędnego kapitału inwestycyjnego Fundacja UAM zapewnia wybranym pomysłodawcom także otoczenie badawcze, aparaturowe i technologiczne dostępne w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM ppnt.poznan.pl/inwestycje-kapitalowe