SUKCESY: Kolejny pracownik Fundacji UAM z habilitacją

W dniu 17 listopada 2017 roku Rada Wydziału Chemii UAM podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii Marcinowi Śmiglakowi.

Badania realizowane przez dr Śmiglaka i jego zespół zmierzają do stworzenia nowych środków ochrony roślin powodujących zwiększenie ich odporności.

Jesteśmy dumni, że nasi pracownicy poprzez praktyczny wymiar prowadzonej działalności naukowej przyczyniają się do ulepszania wielu sfer naszego życia. Między innymi dzięki temu Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM może pochwalić się statusem jednostki naukowej kategorii A.

Gratulujemy habilitacji i życzymy dalszych sukcesów!