SUKCES: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM jednostką naukową kategorii A!

SUKCES: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM jednostką naukową kategorii A!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało ranking kategorii naukowych. Miło nam poinformować, że Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM znalazł się wśród jednostek kategorii A! To nasz historyczny sukces!

Tym samym znaleźliśmy się w grupie 332 jednostek (na 993 oceniane) posiadających tę kategorię.

Jest to duży sukces i uznanie dorobku naukowego PPNT Fundacji UAM, w tym badań, opracowanych patentów oraz działań na rzecz komercjalizacji. Do uzyskania tej prestiżowej kategorii przyczyniły się też nasze praktyczne działania związane nie tylko z prowadzeniem prac badawczych, ale też artystycznych i edukacyjnych.

Przez ostatnie lata cieszyliśmy się statusem jednostki naukowej kategorii B. Podniesienie rankingu prowadzonego przez Fundację Parku Naukowo-Technologicznego oznacza docenienie naszego rozwoju oraz rozszerzającego się wachlarza prowadzonych badań i oferowanych firmom i uczelniom usług analitycznych i specjalistycznych.

Warto podkreślić również, że PPNT Fundacji UAM jest jedynym parkiem naukowo-technologicznym w Polsce ze statusem jednostki naukowej.