STYPENDIA: Tegoroczna edycja programu stypendialnego dla doktorantów UAM zakończona

STYPENDIA: Tegoroczna edycja programu stypendialnego dla doktorantów UAM zakończona

Od prawie dziesięciu lat Fundacja UAM prowadzi specjalny program stypendialny dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Właśnie zakończyliśmy edycję na rok akademicki 2016/2017.

W tym roku akademickim aż 14 osób skorzystało ze wsparcia finansowego Fundacji UAM. Comiesięczne stypendium w wysokości 1500 zł wypłacane od października do lipca, pozwoliło na dalszy rozwój kariery naukowej, a także stanowiło nagrodę za dotychczasowe starania i osiągnięcia dla młodych badaczy ze wszystkich wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sami stypendyści przyznają, że otrzymywanie wsparcia finansowego Fundacji UAM pozwoliło im przede wszystkim na bardziej intensywne prowadzenie badań w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej. Rozwój kariery naukowej na najwyższym poziomie odbywał się również dzięki, finansowanym ze stypendium, wyjazdom na konferencje naukowe, publikacjom oraz materiałom naukowym i specjalistycznej literaturze. Wszystkie aktywności na polu naukowym przełożyły się na zwiększenie prestiżu oraz rozpoznawalności w środowisku akademickim stypendystów Fundacji UAM, o czym świadczą liczne propozycje współpracy badawczo-naukowej.

Cieszymy się, że w znaczący sposób przyczyniliśmy się do rozwoju młodych naukowych talentów. Zachęcamy wszystkich doktorantów UAM do aplikowania do kolejnej edycji programu stypendialnego. Rekrutacja rusza już 15 września!