STYPENDIA: Wręczyliśmy stypendia dla doktorantów – 14 wybitnych naukowców wyróżnionych

STYPENDIA: Wręczyliśmy stypendia dla doktorantów – 14 wybitnych naukowców wyróżnionych

Fundacja UAM od dziesięciu lat prowadzi program stypendialny dedykowany wybitnym młodym naukowcom z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W tym roku kolejnych czternastu wyróżniających się doktorantów otrzymało stypendium, dzięki któremu będzie mogło kontynuować prace badawcze. Uroczystość wręczenia odbyła się 9 listopada w siedzibie Fundacji UAM.

Fundacja UAM, od momentu powstania, aktywnie wspiera naukowców prowadzących innowacyjne badania. Jednym z form tego wsparcia jest program stypendialny dedykowany doktorantom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

9 listopada, po raz dziesiąty, wręczyliśmy stypendia kilkunastu wybitnym doktorantom. Przez cały rok akademicki 2017/2018 wyróżnieni naukowcy otrzymywać będą 1500 zł miesięcznie. Oto nagrodzeni laureaci:

 1. Mgr Bartosz Brzoza, Wydział Anglistyki UAM
 2. Ewelina Paluch-Lubawa, Wydział Biologii UAM
 3. Izabela Broniarek, Wydział Biologii UAM
 4. Krzysztof Kuciński, Wydział Chemii UAM
 5. Rafał Kukawka, Wydział Chemii UAM
 6. Dorota Masłej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
 7. Justyna Rychły, Wydział Fizyki UAM
 8. Marta Machowska, Wydział Historyczny UAM
 9. Magdalena Kugiejko, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
 10. Aleksandra Galus, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
 11. Damian Luty, Wydział Nauk Społecznych UAM
 12. Joanna Radosz, Wydział Neofilologii UAM
 13. Anna Hnatów, Wydział Prawa i Administracji UAM
 14. Michalina Kasprzak, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

Opis zainteresowań naukowych laureatów (plik do pobrania)

W tegorocznej edycji do Fundacji UAM spłynęło prawie 170 wniosków ze wszystkich wydziałów UAM.

Program stypendialny dla doktorantów UAM to narzędzie wspierania kapitału intelektualnego Wielkopolski, promocji innowacyjności i praktycznego zastosowania badań naukowych. Głównymi kryteriami przyznawania pomocy jest aktywność badawcza mierzona ilością publikowanych artykułów, pozyskanych patentów i prowadzonych projektów badawczych. Do tej pory Fundacja UAM przeznaczyła na stypendia ponad 2 mln złotych!

Na zdjęciu: Laureaci w dniu wręczenia wraz z prof. dr hab.Ryszardem Naskręckim, Prorektorem UAM ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. UAM dr hab. Jackiem Gulińskim, Prezesem Fundacji UAM, prof. Stanisławem Lorencem, Rektorem UAM w latach 2002-2008.